Rolighed, Mørdrup

Version fra 13. maj 2008, 11:11 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Rolighed, beliggende ved Tinvej i den vestligste del af Mørdrup ejerlav, er en af landsbyens helt oprindelige gårde, som oprindelig var beliggende inde i selve Mørdrup landsby som nabogård til Bybjerggaard ud mod Mørdrupvej. Ved landsbyudskiftningen sidst i 1700-tallet blev gården flyttet ud til de jorder, som ejendommen da tillagdes. Gården var på det tidspunkt fæstet af Frederik Moltke og blev derfor opfattet som landsbyens fornemste gård, hvorfor den ved matrikuleringen fik Mørdrup-matrikelnummer 1, selvom det ellers var sædvane, at de første matrikelnumre gik til de gårde, der blev liggende inde i landsbyerne. Op gennem 1800-tallet udvikledes Rolighed til en større gård, og ejendommen kom også til at lægge navn til de tilstødende store moseområder - Rolighedsmoserne. I dele af de eksisterende bygninger kan stadig findes spor af de oprindelige to parallelle længer, der var opført i den såkaldte lerstampningsteknik.

Litteratur:

Kresten Tommerup: Mosebyen – Registrant for Mørdrup Landsby, 1986.