Risby

Version fra 22. apr 2008, 10:55 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Risby eksisterer kun i en svag afskygning af den oprindelige landsby - som godt nok aldrig var særlig stor. Men i dag er der kun et lille hjørne med nogle få huse tilbage - benævnt Risby Huse. Navnet Risby er et meget gammelt stednavn, antagelig opstået i vikingetiden (800- eller 900-tallet). Den ældste kilde med navnet er dog først fra 1497 i Esrum Kloster Brevbog (jordebog). Her nævnes specifikt, at byen bestod af to gårde - en størrelse, som den havde også i 1681 da matriklen blev udfærdiget. I 1784-88 blev Risbys jorder indhegnet og da Risbygaardens fæster døde i 1799 blev det i 1801 besluttet at nedlægge Risby som landsby og afgive det allerede indhegnede areal til "skovs opelskning". Derved fik skoven navnet Risby Vang, da det jo oprindelig havde været landsbyens vang - d.v.s. markareal. Risby Huse har dog stadig eget matrikellav og kan derfor endnu betragtes som en lille landsby.'