Ramels Dam

Version fra 7. maj 2008, 11:33 af 193.162.157.130 (diskussion)

Ramels Dam var i sin tid et ikke ubetydeligt sø- og moseområde langs med den nuværende Gurrevej umiddelbart øst for "Montebello" - Kronborg Ladegaard. Gennem Ramels Dam havde de store vådområder på Kronborg Ladegaard-arealerne forbindelse til Spildepengedam, hvorfra der var afløb gennem vandløbet Strømmen til Øresund. Hele området, der i sin tid udgjorde Ramels Dam, er forlængst tørlagt og i dag tæt bebygget, bl.a. med bebyggelsen "Negerlandsbyen", på begge sider af Rosenkildevej op mod Gurrevej.

Litteratur

Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426-1857. 1926.

Ellen Louise Mertz: Helsingør og omegns jordbundsforhold. By-Geologi nr. 1. 1969.