Pontsø

Version fra 1. maj 2008, 15:57 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Pontsø var i sin tid en ikke helt ubetydelig sø i den nordlige del af Helsingørs markjorder/overdrev, mellem Esrumvej og Gl. Hellebækvej. Søen, der havde forbindelse til den nærved liggende Kongedam, havde sit afløb gennem Rakkerrenden til Øresund. Søen, der fremtræder på flere ældre kort, er i dag helt bortdrænet, men navnet er dog bevaret i vejnavnet Pontsøvej.

Litteratur

Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426-1857. 1926.

Ellen Louise Mertz: Helsingør og omegns jordbundsforhold. By-Geologi nr. 1. 1969.