Nørreløkkevej

Version fra 19. maj 2016, 23:43 af Erik Stubtoft (diskussion | bidrag)

  • I byrådets møde den 19/1 1976 blev det vedtaget at benævne HELLEBÆKVEJ fra Horserød Hegn til vejafbrydelsen syd for Nygård for Nørreløkkevej. Da HELLEBÆKVEJ atter blev åbnet for gennem�kørende trafik, blev det på byrådets møde den 2/6 1980 ved�taget, at strækningen fra vejtilslutningen til SKINDERSØVEJ mod nord (d.v.s. mod Nygård by) skulle benævnes HELLEBÆK�VEJ, mens strækningen mod syd forbi "Karlsgård" og "Karlshus" fortsat skulle hedde Nørreløkkevej.(Ref. 2/6 1980).