Meulenborg Mølle

Version fra 28. aug 2009, 09:07 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Meulenborgs stubmølle, fotograferet omkring 1950

Ejendommen Meulenborg havde oprindelig også en vandmølle på sit areal, men den vindmølle som blev opført i 1904 havde ingen sammenhæng med denne. Den stubmølle, der blev opsat, var genbrug. Den stammede nemlig fra den lille by Lundforlund på Slagelse-kanten. Fra omkring 1950 blev møllen ikke længere brugt og i 1964 forærede Meulenborgs ejer, Carl Johan Carøe, møllen til Nationalmuseet, der ville lade den genopstille i Lundforlund. Det skete dog aldrig - i dag ligger Meulenborg Mølle pakket sammen i Nationalmuseets magasiner.

Meulenborgs vandmølle kendes kun fra ældre kort, hvor den er vist beliggende på sydsiden af den lille bæk, der stadig løber gennem Meulenborg-arealerne, på den sidste strækning ned mod Øresund gennem en dybt nedskåret kløft, ved hvis begyndelse den lille vandmølle lå. Af kortene fremgår det, at vandmøllen derudover havde vandrettigheder fra den lille sø Stærredam på grænsen mellem Borupgaard og Helsingør Overdrev (en del af Skellebæk-løbet). Endnu fornemmer man tydeligt i sydsiden af Meulenborg-skoven den oprindelige mølledams udstrækning.Litteratur

Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 2006)