Mørdrup Gadekær

Version fra 15. apr 2008, 14:57 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Det lille gadekær ved Mørdrupvej midt i Mørdrup landsby - mellem Kærsgaard og Damgaarden - har oprindelig tjent som fælles vandingssted for alle gårdene i landsbyen og blev da også ved matrikuleringen i starten af 1800-tallet i lighed med landsbygaden, landsbyens tørvemose og grusgrav kategoriseret som fællesareal (dog kun med de egentlige gårdmænd som lodsejere). Gadekæret havde tilløb fra en mindre bæk, som afvandede vådarealerne nord for Mørdrup og afløb under Mørdrupvej videre til Søbækken. Gadekæret blev omkring 1940 overtaget af kommunen samtidig med dennes overtagelse af vejarealerne.