LO-Skolen

LO-Skolen ligger på Gl. Hellebækvej 70, Helsingør.

I slutningen af 1950´erne besluttede Landsorganisationen LO, at der som supplement til arbejderbevægelsens traditionelle arbejderhøjskoler Roskilde Højskole (1929) og Esbjerg Højskole (1910) skulle bygges en ny højskole i Helsingør. I denne fase blev den omtalt som Helsingør Højskole, idet tanken var at flytte Roskilde Højskole til Helsingør. Men da behovet for uddannelse af både medlemmer og tillidsrepræsentanter var hurtigt voksende i fagbevægelsen besluttede LO sig for at beholde skolen i Roskilde og bygge en hel ny i Helsingør.

I de følgende år afløste den ene arkitektide til byggeriet den næste. Den kendte arkitekt Jørn Utzon vandt i 1958 en arkitektkonkurrence, hvor ikke mindre end 76 forslag blev indsendt, med et byggeri, der bestod af et 16 etagers højhus.

Som bekendt fik LO-Skolen ikke sin høje bygning. Jørn Utzon havde fået et tilbud om at bygge operaen i Sidney og det kunne ikke arbejdsmæssigt kombineres med byggeriet af LO-Skolen. Derfor blev det overladt til andre at gennemføre et helt anderledes projekt. I 1962 besluttede LO, at den nye arbejderhøjskole skulle hedde LO-Skolen.

I 1961 nedsatte LO et højskoleudvalg, der skulle fungere som bygeudvalg for den nye skole, men også udarbejde planerne for den ny højskoles aktiviteter. Et af udvalgets medlemmer, Erling Jensen, blev I 1969 udnævnt som LO-Skolens første forstander. Det var han til 1971, hvor han blev minister. Hans efterfølger blev Flemming Skov-Jensen. Han var forstander indtil 198&. Her blev han afløst af Frode Møller Nicolaisen.

Den 28. maj 1969 blev LO-Skolen officielt indviet. Den har siden fungeret som en af arbejderbevægelsens uddannelsessteder og konferencecenter. Udover at være kendt som sådan er LO-Skolen nærmest blev berømt for sine kvaliteter, når det drejer sig om at bespise deltagerne i kurser og konferencer.

LO-Skolen har gennem årene opbygget en meget stor samling af kunst af høj kvalitet og meget varieret i kunstneriske udtryk.

I 2011 blev LO-Skolens bygninger fredet af Kulturarvstyrelsen.

I 2015 blev LO-Skolen omdannet til en erhvervsdrivende fond og Konventum A/S oprettet som datterselskab til LO-Skolen. Fonden LO-Skolen varetager administrationen af den samlede koncern, herunder videreudvikling af det fredede bygningskompleks LO-Skolen.

Se også Konventum - et konferencecenter, kursuscenter med hotel- og selskabsvirksomhed.