Løvdalsvej

Version fra 29. jan 2008, 14:11 af 213.83.149.242 (diskussion)

Løvdalsvej nævnes allerede i 1793 som »Mellemvejen«, da den løb parallelt mellem Gurrevej og diget til Pindemosegaards jorder og var en adgangsvej fra daværende Pindemosevej, den nuværende Klostermosevej, til et par huse i skovbrynet til Teglstrup Hegns sydlige del. Vejens nuværende navn kommer af den lille gård ”Løvdal” på vejens nordlige side tæt ved skoven, der i sin nuværende form angiveligt er opført eller ombygget omkring 1912.