Krogen - vej: Versionshistorik

Vis loglister for denne side

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 11. maj 2016, 13:41Merete Gotthardt (diskussion | bidrag). . (187 bytes) (+187 Bytes). . (Oprettede siden med '* 3060 Espergærde * Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd. Kategori:G...')