Kongedam

Version fra 1. maj 2008, 14:56 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Kongedam var navnet på en mindre sø i den nordlige del af Helsingørs markjorder/overdrev, umiddelbart syd for Gl. Hellebækvej. Søen, der havde afløb gennem den ligeledes forsvundne Pontsø til Rakkerrenden, er i dag bortdrænet, men navnet er dog bevaret i vejnavnet Kongedammen. Søen er vist på flere ældre kort.

Litteratur

Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426-1857. 1926. Ellen Louise Mertz: Helsingør og omegns jordbundsforhold. By-Geologi nr. 1. 1969.