Kobæk: Versionshistorik

Vis loglister for denne side

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 2. maj 2008, 12:24Kresten Tommerup (diskussion | bidrag). . (392 bytes) (+392 Bytes). . (Siden blev oprettet: '''Kobæk''' er navnet på det vandløb, der mod sydvest danner skel mellem Jonstrups ejerlav og Endrup i nabokommunen Fredensborg. Kobæk har sit udspring i de store moseom...)