Kjeldsø

Version fra 29. apr 2008, 20:24 af Eva Stennicke (diskussion | bidrag)

Kjeldsø var tidligere et ikke ubetydeligt sø- og moseområde vest for Havreholm, som samtidig dannede skel mellem Havreholm og Villingerød, og som sammen med den nord herfor liggende Pandehave Ådal udgør en væsentlig del af grænselandet til nabokommunen. De lavtliggende arealer, der udgør den vestligste del af Gurre Å-dalen, er med tiden blevet tørlagt. Endnu fremstår de dybest liggende dele af den tidligere sø dog som vanskeligt passable mose- og engdrag. Området afvandes i nord af Gurre Å og sydligt af Kjeldsø Å, der begge har forbindelse til Esrum Å.