Helsingør Havn

Version fra 13. maj 2010, 23:34 af Eva Stennicke (diskussion | bidrag)

Den første havn i Helsingør blev anlagt i årene 1764-67. Ved kongelig resolution af 19. maj 1824 blev havnen en statshavn og det var således staten der skulle bekoste fremtidige udvidelser og vedligeholdelse. Den første betydelige udvidelse skete i årene 1826-29. I 1838-39 blev den søndre havnearm forlænget samtidig med at havnebassinet blev gjort dybere. En endnu større havneudvidelse fandt sted i årene 1859-62. I den forbindelse kom den røde kran ved havnebassinet ud for Sophie Brahes Gade.

Billedgalleri
Skibe som ligger i vinterhi i havnen 1888
Færgen Helsingør på vej ud af havnen
Helsingoerhavnepartifra kanten 2.jpg


Havnen2.jpg
Molen.jpg
Havn og havnefront fotograferet fra nordre mole 2008


Litteratur

Mellem Kronborg og Helsingør. Af Lars Bjørn Madsen og Kenno Pedersen. Helsingør, 2005