Helsingør Havn

Version fra 1. apr 2009, 22:48 af Eva Stennicke (diskussion | bidrag)

Billedet er fra 1888 og viser skibe, som ligger i vinterhi i havnen

Den første havn i Helsingør blev anlagt i årene 1764-67. Ved kongelig resolution af 19. maj 1824 blev havnen en statshavn og det var således staten der skulle bekoste fremtidige udvidelser og vedligeholdelse. Den første betydelige udvidelse skete i årene 1826-29. I 1838-39 blev den søndre havnearm forlænget samtidig med at havnebassinet blev gjort dybere. En endnu større havneudvidelse fandt sted i årene 1859-62.
Fil:Helsingoerhavneparti.jpg
Færgen Helsingør på vej ud af havnen
Helsingoerhavnepartifra kanten 2.jpgHavnen2.jpg


Litteratur

Mellem Kronborg og Helsingør. Af Lars Bjørn Madsen og Kenno Pedersen. Helsingør, 2005