Havnekarreen: Versionshistorik

Vis loglister for denne side

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 10. dec 2018, 16:14Bente Thomsen (diskussion | bidrag). . (149 bytes) (+149 Bytes). . (Oprettede siden med 'Havnekarreen er betegnelsen på det byggeri, som i december 2018 blev udbudt på Kulpladsen mellem Havnegade og Sophie Brahesgade. Se Kulpladsen.')