Handels- og Søfartsmuseet

Version fra 28. jul 2016, 14:10 af Merete Gotthardt (diskussion | bidrag)

Model i Handels- og Søfartsmuseets udstilling på Kronborg af det store udvandrerskib FREDERIK VIII. Foto: Benjamin Asmussen
Skitse af en del af temaudstillingen med arbejdstitlen "Navigation og Verdensbilleder" i det nye søfartsmuseum. Foto: Kossmann.dejong
Skitse af en del af temaudstillingen med arbejdstitlen "Krigens Skygge" i det nye søfartsmuseum. Foto: Kossmann.dejong
Den øverste etage under jorden i det nye søfartsmuseum. Her vil være indgang via den skrå bro, foyer, billetsalg og udstillinger hele vejen rundt. Foto: BIG

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg er et landsdækkende specialmuseum, der behandler Danmarks søfart fra 1400-tallet til nutiden.

Museets udstilling har siden 1915 haft til huse på Kronborg i Helsingør. Museet rummer desuden arkiv, et omfattende bibliotek over maritime emner, samt en billedsamling på over 120.000 billeder. Over 32.000 billeder er foreløbigt digitaliseret (jan. 2011) og er søgbare i en online database via museets hjemmeside.

Museets skoletjeneste tilbyder undervisning til besøgende skoleklasser. Museets venneselskab har hvert år siden 1942 udgivet en årbog med søfartshistoriske artikler samt museets årsberetning.

I 2012 forventes museet at flytte fra Kronborg til en helt ny museumsbygning. Bygningen er tegnet af BIG - Bjarke Ingels Group - og bliver på ca.7.600 m2 i bruttoareal, placeret under jorden rundt om Dok 1 fra Helsingør Værft. Adgang til bygningen bliver via broer spændt ud over dok-rummet. Gulvet i udstillingsarealet vil være svagt faldende, så besøgende vil bevæge sig rundt i huset og samtidig gå nedad i en spiral. Huset bliver fuldt tilgængeligt for handicappede.

Udstillingerne på det nye søfartsmuseum bliver skabt i et samarbejde mellem museet og det hollandske udstillingsarkitektfirma Kossmann.dejong . Museet vil ud over udstillinger rumme videnscenter, netadgang, undervisningsfaciliteter, café og administration. Museet skal desuden danne ramme om en mangfoldighed af konferencer, kulturarrangementer, præsentation af de maritime erhverv m.m. i de nye spændende omgivelser, hvor naboskabet til Helsingør Kommunes biblioteks- og kulturhus Kulturværftet og til Kronborg også vil blive udnyttet.

Anlægsudgifterne er estimeret til 212 mio. kr. hvor til kommer udgifter til indretning af bygningen samt etablering af udstillinger mv. Udgifterne finansieres af donationer og støtte fra 11 fonde. Basis driftsbudget for det nye museum forventes at ligge o. 23 mio. kr. baseret på statstilskud samt egne indtægter fra entré, arrangementer og udleje til konferencer m.v.

Følgende fonde har givet tilsagn om midler til gennemførelse af projektet:

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Augustinus Fonden
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
 • Dampskibsselskabet Orient's Fond
 • Den Danske Maritime Fond
 • Lauritzen Fonden
 • Oticon Fonden
 • TK Foundation
 • TORM's Understøttelsesfond
 • ØK's Almennyttige Fond


Eksterne links