Forskel mellem versioner af "Forsikring - historisk set"

Linje 1: Linje 1:
  
  
 
 
 
Manus.
+
Under redaktion.
Forsikringsartikel.
+
 
+
Erik: Redigeres igen efter sletninger og flytninger
+
  
 
Forsikringsselskaber i Helsingør - i 1900-tallet.
 
Forsikringsselskaber i Helsingør - i 1900-tallet.
Linje 13: Linje 9:
 
2 Hvad er forsikring.
 
2 Hvad er forsikring.
 
3 Da det startede.
 
3 Da det startede.
4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune
+
4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet.
 
5. Kildehenvisninger.
 
5. Kildehenvisninger.
 +
  
 
1. Indledning.
 
1. Indledning.
 
Der har været mange forsikringsselskaber repræsenteret i Helsingør kommune
 
Der har været mange forsikringsselskaber repræsenteret i Helsingør kommune
gennem årene. Vi har ikke medtaget Tikøb kommune i denne artikel selv om den
+
gennem årene. Vi har ikke medtaget Tikøb kommune i denne artikel selv om den i 1970 blev lagt sammen med Helsingør. Vi henviser til Tikøbkommune.dk   
i 1970 blev lagt sammen med Helsingør. Vi henviser til Tikøbkommune.dk   
+
  
Oplysningerne i artiklen her er i et vist omfang registreret på grundlag af Vejviser  
+
Oplysningerne i artiklen her er i et vist omfang registreret på grundlag af Vejviser for Helsingør kommune. Det er imidlertid ikke let at overskue hele feltet, fordi mange af forsikringsselskaberne sidenhen er fusioneret og kommet til at hedde noget andet.
for Helsingør kommune. Det er imidlertid ikke let at overskue hele feltet, fordi  
+
mange af forsikringsselskaberne sidenhen er fusioneret og kommet til at hedde  
+
noget andet.
+
  
 
Det er imidlertid meget betegnende for forsikringsområdet, at de lokale  
 
Det er imidlertid meget betegnende for forsikringsområdet, at de lokale  
 
agenturer for selskaberne brugte den geografiske beskrivelse Helsingør og  
 
agenturer for selskaberne brugte den geografiske beskrivelse Helsingør og  
Omegn. Det var gældende for både selskaberne og borgerne, at begrebet Omegn  
+
Omegn. Det var gældende for både selskaberne og borgerne, at begrebet Omegn dækkede Tikøb kommune.
dækkede Tikøb kommune.
+
  
 
Hvis du har andre eller supplerende oplysninger, vil vi meget gerne, hvis du vil
 
Hvis du har andre eller supplerende oplysninger, vil vi meget gerne, hvis du vil
sende dem til fakta@helsbib.dk Så vil vi tage dem med i den løbende redigering
+
sende dem til fakta@helsbib.dk Så vil vi tage dem med i den løbende redigering af artiklen.
af artiklen.
+
 
  
 
2 Hvad er forsikring?
 
2 Hvad er forsikring?
 
Forsikring er en form for risikodækning, hvor man som forbruger kan købe   
 
Forsikring er en form for risikodækning, hvor man som forbruger kan købe   
beskyttelse og sikre sig imod stort set alle former for risiko ved uheld, tab, brand,  
+
beskyttelse og sikre sig imod stort set alle former for risiko ved uheld, tab, brand, ulykker mv.
ulykker mv.
+
  
Når man tegner en forsikring køber man en ydelse af et forsikringsselskab, som  
+
Når man tegner en forsikring køber man en ydelse af et forsikringsselskab, som i forhold til din betaling garanterer at dække dig for økonomiske tab.
i forhold til din betaling garanterer at dække dig for økonomiske tab.
+
  
 
Stort set alt kan forsikres. Det har formentlig også været tilfældet i Helsingør  
 
Stort set alt kan forsikres. Det har formentlig også været tilfældet i Helsingør  
Kommune. Nedenfor kan du se en, hvilke forsikringsområder, der har eksisteret  
+
Kommune. Nedenfor kan du se en, hvilke forsikringsområder, der har eksisteret - og for de flestes vedkommende fortsat findes:
- og for de flestes vedkommende fortsat findes:
+
  
 
Ansvarsforsikring,  
 
Ansvarsforsikring,  
Linje 71: Linje 60:
 
Ulykkesforsikring,  
 
Ulykkesforsikring,  
 
- og flere andre.....
 
- og flere andre.....
 +
  
 
3 Da det startede.
 
3 Da det startede.
 
Oprindelig opstod tanken om forsikring i det antikke Grækenland og Rom.
 
Oprindelig opstod tanken om forsikring i det antikke Grækenland og Rom.
Her begyndte mange købmænd at tilbyde en del af deres fortjeneste mod en sikker  
+
Her begyndte mange købmænd at tilbyde en del af deres fortjeneste mod en sikker transport for deres varer. I Danmark var det dog ikke transporten, der var fokus på i første omgang – men derimod bygningsbrandforsikringen.
transport for deres varer. I Danmark var det dog ikke transporten, der var fokus på i første omgang – men  
+
derimod bygningsbrandforsikringen.
+
  
 
I 1931 blev Københavns Brandforsikring – det første danske forsikringsselskab
 
I 1931 blev Københavns Brandforsikring – det første danske forsikringsselskab
Linje 97: Linje 85:
 
brandforsikringsordning skiftede navn til “Købstædernes almindelige  
 
brandforsikringsordning skiftede navn til “Købstædernes almindelige  
 
Brandforsikring”.
 
Brandforsikring”.
 +
  
 
4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet.
 
4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet.
Linje 104: Linje 93:
 
forsikringsselskaber i kommunen tilbød at tegne forsikringer og med dem  
 
forsikringsselskaber i kommunen tilbød at tegne forsikringer og med dem  
 
forsikre værdifulde ting og sager - herunder forsikre huse og andre bygninger modbrand.
 
forsikre værdifulde ting og sager - herunder forsikre huse og andre bygninger modbrand.
  Den gang - og i efterfølgende årtier - var udviklingen af forsikringer en slags  
+
 
 +
Den gang - og i efterfølgende årtier - var udviklingen af forsikringer en slags  
 
handelsvare, noget som også nogle af kommunens prominente sagførere,  
 
handelsvare, noget som også nogle af kommunens prominente sagførere,  
 
forretningsfolk og lignende tog sig af ved siden af deres andre daglige forretninger.
 
forretningsfolk og lignende tog sig af ved siden af deres andre daglige forretninger.
I årene efter 2. verdenskrig kom der rigtig gang i antallet af lokale agenturer og
 
mindre lokale forsikringsselskaber Op gennem 1920erne, 1930erne og de efterfølgende år kom flere
 
forsikringsselskaber til og der kom også flere nye forsikringstilbud.
 
  
En gennemgang af en del af udgaverne af Vejviseren for Helsingør viser, at  flere  
+
I årene efter 2. verdenskrig kom der rigtig gang i antallet af lokale agenturer og mindre lokale forsikringsselskaber Op gennem 1920erne, 1930erne og de efterfølgende år kom flere forsikringsselskaber til og der kom også flere nye forsikringstilbud.
nye selskaber dukkede op i Helsingørs gadebillede. Næsten alle var lokale  
+
 
afdelinger og kontorer af landsdækkende forsikringsselskaber. (årstallet refererer  
+
En gennemgang af en del af udgaverne af Vejviseren for Helsingør viser, at  flere nye selskaber dukkede op i Helsingørs gadebillede. Næsten alle var lokale  
til årgangen af Vejviseren. Selskaberne kan godt have været aktive andre år).
+
afdelinger og kontorer af landsdækkende forsikringsselskaber. (årstallet refererer til årgangen af Vejviseren. Selskaberne kan godt have været aktive andre år).
  
 
Alka Forsikring. 1952, 1960, 1970, 1980, 1990.
 
Alka Forsikring. 1952, 1960, 1970, 1980, 1990.
Linje 120: Linje 107:
 
Andels-Anstalten Tryg. 1960.1970. Se også Tryg Forsikring.  
 
Andels-Anstalten Tryg. 1960.1970. Se også Tryg Forsikring.  
 
Arbejdernes Brandforsikring. 1960.  
 
Arbejdernes Brandforsikring. 1960.  
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. 1934, 1946, 1954, 1970. Se også Topsikring.
+
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. 1934, 1946, 1954, 1970. Se Topsikring.
 
Auto-Lloyd. 1954, 1960, 1967.  
 
Auto-Lloyd. 1954, 1960, 1967.  
 
Baltica. Assurance-Selskab1936, 1954, 1960,1970.
 
Baltica. Assurance-Selskab1936, 1954, 1960,1970.
Linje 138: Linje 125:
 
Forsikrings-Compagniet for Kongeriget Danmark. 1973. Se også Codan.
 
Forsikrings-Compagniet for Kongeriget Danmark. 1973. Se også Codan.
 
Fremtiden. 1954, 1960.
 
Fremtiden. 1954, 1960.
Guardian. Brandforsikring. 1910,1916. Se også Borgen og Winterthur. Grøn &Wicke. 1954.
+
Guardian. Brandforsikring. 1910,1916. Se også Borgen og Winterthur.  
 +
Grøn & Wicke. 1954.
 
Guldsmedefagets Forsikring. 1954, 1960.  
 
Guldsmedefagets Forsikring. 1954, 1960.  
 
Hafnia Forsikring. 1912, 1936, 1954,1960, 1970, 1980, Se også Hånd i Hånd.
 
Hafnia Forsikring. 1912, 1936, 1954,1960, 1970, 1980, Se også Hånd i Hånd.
Linje 174: Linje 162:
  
 
Selv om der formentlig gennem tiderne har været mange kendte og ukendte
 
Selv om der formentlig gennem tiderne har været mange kendte og ukendte
sammenlægninger af forsikringsselskaber, tog det rigtig fart i begyndelsen af  
+
sammenlægninger af forsikringsselskaber, tog det rigtig fart i begyndelsen af  
1970erne.  
+
1970erne. Men det vil være helt uoverskueligt at beskrive de mange sammenlægninger, som de kom til udtryk i Helsingør.
 
    
 
    
 
Kilder:
 
Kilder:

Versionen fra 6. maj 2020, 11:48


Under redaktion.

Forsikringsselskaber i Helsingør - i 1900-tallet.

1 Indledning. 2 Hvad er forsikring. 3 Da det startede. 4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet. 5. Kildehenvisninger.


1. Indledning. Der har været mange forsikringsselskaber repræsenteret i Helsingør kommune gennem årene. Vi har ikke medtaget Tikøb kommune i denne artikel selv om den i 1970 blev lagt sammen med Helsingør. Vi henviser til Tikøbkommune.dk

Oplysningerne i artiklen her er i et vist omfang registreret på grundlag af Vejviser for Helsingør kommune. Det er imidlertid ikke let at overskue hele feltet, fordi mange af forsikringsselskaberne sidenhen er fusioneret og kommet til at hedde noget andet.

Det er imidlertid meget betegnende for forsikringsområdet, at de lokale agenturer for selskaberne brugte den geografiske beskrivelse Helsingør og Omegn. Det var gældende for både selskaberne og borgerne, at begrebet Omegn dækkede Tikøb kommune.

Hvis du har andre eller supplerende oplysninger, vil vi meget gerne, hvis du vil sende dem til fakta@helsbib.dk Så vil vi tage dem med i den løbende redigering af artiklen.


2 Hvad er forsikring? Forsikring er en form for risikodækning, hvor man som forbruger kan købe beskyttelse og sikre sig imod stort set alle former for risiko ved uheld, tab, brand, ulykker mv.

Når man tegner en forsikring køber man en ydelse af et forsikringsselskab, som i forhold til din betaling garanterer at dække dig for økonomiske tab.

Stort set alt kan forsikres. Det har formentlig også været tilfældet i Helsingør Kommune. Nedenfor kan du se en, hvilke forsikringsområder, der har eksisteret - og for de flestes vedkommende fortsat findes:

Ansvarsforsikring, Begravelsesforsikring, Bestyrelsesansvarsforsikring, Bilforsikring, Byggeforsikring, Bygningsbrandforsikring, Bådforsikring. Børneforsikring. Elektronikforsikring, Familieforsikring, Kutter (fiske) forsikring. Hundeforsikring. Husforsikring, Høsttabsforsikring, Indboforsikring, Kreditforsikring, Livsforsikring, Pensionsforsikring, Rejseforsikring, Retshjælpsforsikring, Skibsforsikring, Sundhedsforsikring, Ulykkesforsikring, - og flere andre.....


3 Da det startede. Oprindelig opstod tanken om forsikring i det antikke Grækenland og Rom. Her begyndte mange købmænd at tilbyde en del af deres fortjeneste mod en sikker transport for deres varer. I Danmark var det dog ikke transporten, der var fokus på i første omgang – men derimod bygningsbrandforsikringen.

I 1931 blev Københavns Brandforsikring – det første danske forsikringsselskab

- stiftet. At det netop var brandforsikringen, der banede vejen for 

forsikringsmarkedet i Danmark, skyldes den store brand i København i 1728. Formålet med brandforsikringen var at forhindre, at byen skulle genopleve de økonomiske problemer, som branden havde medført for byen. Derefter gik det stille og roligt fremad med forsikringsbranchens indtog i Danmark.

Den første brandforsikring blev stiftet i 1731 for en gård på Amagertorv 4 i København. I 1761 blev brandforsikring for bygninger gjort lovpligtig for alle ejendomme i Danmarks købstæder. Den forsikringsform fortsatte indtil 1875 under navnet “Brandforsikringsanordningen for alle købstæder i Danmark”.

I 1872 opstod desuden muligheden for en frivillig statslig forsikringsordning for alle landejendomme uden for købstæderne. Denne forsikringsordning kom sidenhen til at omfatte næsten alle landejendomme uden for købstæderne.

Omkring 1875 forsvandt statens indblanding i brandforsikringen. Den hidtidige brandforsikringsordning skiftede navn til “Købstædernes almindelige Brandforsikring”.


4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet. Første gang Helsingør sættes i forbindelse med aktive lokale forsikringsselskaber eller agenter/assurandører er i starten af 1900-tallet.

  Man må tro, at der før den tid var borgere, som på vegne af nogle få eksisterende 

forsikringsselskaber i kommunen tilbød at tegne forsikringer og med dem forsikre værdifulde ting og sager - herunder forsikre huse og andre bygninger modbrand.

Den gang - og i efterfølgende årtier - var udviklingen af forsikringer en slags handelsvare, noget som også nogle af kommunens prominente sagførere, forretningsfolk og lignende tog sig af ved siden af deres andre daglige forretninger.

I årene efter 2. verdenskrig kom der rigtig gang i antallet af lokale agenturer og mindre lokale forsikringsselskaber Op gennem 1920erne, 1930erne og de efterfølgende år kom flere forsikringsselskaber til og der kom også flere nye forsikringstilbud.

En gennemgang af en del af udgaverne af Vejviseren for Helsingør viser, at flere nye selskaber dukkede op i Helsingørs gadebillede. Næsten alle var lokale afdelinger og kontorer af landsdækkende forsikringsselskaber. (årstallet refererer til årgangen af Vejviseren. Selskaberne kan godt have været aktive andre år).

Alka Forsikring. 1952, 1960, 1970, 1980, 1990. Almindelig Brandforsikring af 1792. 1970. 1980. Andels-Anstalten Tryg. 1960.1970. Se også Tryg Forsikring. Arbejdernes Brandforsikring. 1960. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. 1934, 1946, 1954, 1970. Se Topsikring. Auto-Lloyd. 1954, 1960, 1967. Baltica. Assurance-Selskab1936, 1954, 1960,1970. Borgen Forsikring. 1980, 1985. Se også Guardian og Winterthur. Codan Forsikringsselskab. 1948, 1954, 1958, 1960, 1975, 1989. Danmark. Brandforsikringsselskab. 1910, 1916. Danmark. Det gensidige Forsikringsselskab. 1936, 1954, 1960, 1970. Dannebrog. Forsikring. 1950, 1960. Dansk Bygningsassurance. 1954,1960. Dansk Folkeforsikring. 1942, 1960, 1970. Dansk Kautionsforsikring. 1960, 1967. Se også Auto-Lloyd og Danske Lloyd. Danske Lloyd. Se også Auto-Lloyd og Dansk Kautionsforsikring. Dansk Søassurance. 1985. Se også Hafnia. Dansk Spareselskab. 1954, 1970. Danske Phønix.1936, 1954. Se også Hafnia. Fjerde Sø Forsikring. 1985. Forsikrings-Compagniet for Kongeriget Danmark. 1973. Se også Codan. Fremtiden. 1954, 1960. Guardian. Brandforsikring. 1910,1916. Se også Borgen og Winterthur. Grøn & Wicke. 1954. Guldsmedefagets Forsikring. 1954, 1960. Hafnia Forsikring. 1912, 1936, 1954,1960, 1970, 1980, Se også Hånd i Hånd. Hånd i Hånd Forsikring. 1935, 1953, 1960, 1980. Se også Hafnia. Kgl. Brand/Kgl. Octr. Brandassurance-selskab.1910, 1916, 1936, 1944, 1985. Købstædernes Alm. Brand. 1936, 1958, 1976, 1980, 1985. Livs-, Syge- og Uheldsforsikringsselskabet Tryg. 1910, 1916 London. Forsikringsselskab. 1936. Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring. 1960, 1970. National Forsikring. 1954, 1960, 1970. Norden Forsikring. 1931, 1970. Nordeuropa Forsikring. 1954, 1970, 1980. Se også Utrecht Forsikring. Nordisk Brand/Nordisk Brandforsikring. 1918, 1954, 1960, 1966. Nordisk Liv og Ulykke/Nordisk Livs-, Ulykke- og Brandforsikring. 1954-1960. Nordlyset. 1967, 1985, 1995. Nordstjernen Livsforsikringsselskab. 1910, 1918. Normania. 1958, 1989. Ny Dansk Brandforsikring. 1910, 1916. Nye Danske af 1863. 1948, 1977. Royal Exchange. Uheldsforsikringsselskab. 1910, 1918. Skandinavia Forsikring. 1947, 1970. Skjold, Forsikringsselskabet. 1936, 1954. Statsanstalten for Livsforsikring. 1936, 1954, 1960, 1970, 1980, 1985. Terra Forsikring. 1946, 1954, 1960. Thule Livsforsikring. 1936. TopDanmark. 1980, 1990, 2000. Topsikring. 1975, 1985. Trekroner. 1953, 1960. Tryg Forsikring. 1960, 1975, 1985,1995, 2001, Udflytternes Brandforsikring. 1960. Urania. 1954,1960. Utrecht Livsforsikring mv. 1980,1985. Winterthur. Uheldsforsikringsselskab. 1910, 1916. Se også Borgen og Gaurdian. Østifternes Brandforsikring. 1970, 1975.

Selv om der formentlig gennem tiderne har været mange kendte og ukendte sammenlægninger af forsikringsselskaber, tog det rigtig fart i begyndelsen af 1970erne. Men det vil være helt uoverskueligt at beskrive de mange sammenlægninger, som de kom til udtryk i Helsingør.

Kilder: Forsikringsportalen.dk Forsikringogpension.dk Wikipedia.dk