Forskel mellem versioner af "Forsikring - historisk set"

(Tømmer siden)
m
 
(4 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
  
 +
'''Forsikringsselskaber i Helsingør - i 1900-tallet'''
 +
 +
 +
'''1 Indledning.'''
 +
 +
'''2 Hvad er forsikring.'''
 +
 +
'''3 Da det startede.'''
 +
 +
'''4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet.'''
 +
 +
'''5 Kildehenvisninger.'''
 +
 +
 +
 +
'''1. Indledning.'''
 +
 +
Der har været mange forsikringsselskaber repræsenteret i Helsingør kommune
 +
gennem årene. Vi har ikke medtaget [Tikøb kommune] i denne artikel selv om den i 1970 blev lagt sammen med Helsingør. Vi henviser til [Tikobkommune.dk]
 +
 +
Oplysningerne i artiklen her er i et vist omfang registreret på grundlag af Vejviser for Helsingør kommune. Det er imidlertid ikke let at overskue hele feltet, fordi mange af forsikringsselskaberne sidenhen er fusioneret og kommet til at hedde noget andet.
 +
 +
Det er imidlertid meget betegnende for forsikringsområdet, at de lokale
 +
agenturer for selskaberne brugte den geografiske beskrivelse Helsingør og
 +
Omegn. Det var gældende for både selskaberne og borgerne, at begrebet Omegn dækkede Tikøb kommune.
 +
 +
Hvis du har andre eller supplerende oplysninger, vil vi meget gerne, hvis du vil
 +
sende dem til fakta@helsbib.dk Så vil vi tage dem med i den løbende redigering af artiklen.
 +
 +
 +
 +
'''2 Hvad er forsikring?'''
 +
 +
Forsikring er en form for risikodækning, hvor man som forbruger kan købe 
 +
beskyttelse og sikre sig imod stort set alle former for risiko ved uheld, tab, brand, ulykker mv.
 +
 +
Når man tegner en forsikring køber man en ydelse af et forsikringsselskab, som i forhold til din betaling garanterer at dække dig for økonomiske tab.
 +
 +
Stort set alt kan forsikres. Det har formentlig også været tilfældet i Helsingør
 +
Kommune. Nedenfor kan du se en, hvilke forsikringsområder, der har eksisteret - og for de flestes vedkommende fortsat findes:
 +
 +
* Ansvarsforsikring,
 +
* Begravelsesforsikring,
 +
* estyrelsesansvarsforsikring,
 +
* Bilforsikring,
 +
* Byggeforsikring,
 +
* Bygningsbrandforsikring,
 +
* Bådforsikring.
 +
* Børneforsikring.
 +
* Elektronikforsikring,
 +
* Familieforsikring,
 +
* Kutter (fiske) forsikring.
 +
* Hundeforsikring.
 +
* Husforsikring,
 +
* Høsttabsforsikring,
 +
* Indboforsikring,
 +
* Kreditforsikring,
 +
* Livsforsikring,
 +
* Pensionsforsikring,
 +
* Rejseforsikring,
 +
* Retshjælpsforsikring,
 +
* Skibsforsikring,
 +
* Sundhedsforsikring,
 +
* Ulykkesforsikring,
 +
- og flere andre.....
 +
 +
 +
 +
'''3 Da det startede.'''
 +
 +
Oprindelig opstod tanken om forsikring i det antikke Grækenland og Rom.
 +
Her begyndte mange købmænd at tilbyde en del af deres fortjeneste mod en sikker transport for deres varer. I Danmark var det dog ikke transporten, der var fokus på i første omgang – men derimod bygningsbrandforsikringen.
 +
 +
1931 blev Københavns Brandforsikring – det første danske forsikringsselskab - stiftet. At det netop var brandforsikringen, der banede vejen for
 +
forsikringsmarkedet i Danmark, skyldes den store brand i København i 1728.
 +
Formålet med brandforsikringen var at forhindre, at byen skulle genopleve de
 +
økonomiske problemer, som branden havde medført for byen. Derefter gik det
 +
stille og roligt fremad med forsikringsbranchens indtog i Danmark.
 +
 +
Den første brandforsikring blev stiftet i 1731 for en gård på Amagertorv 4 i
 +
København. I 1761 blev brandforsikring for bygninger gjort lovpligtig for alle
 +
ejendomme i Danmarks købstæder. Den forsikringsform fortsatte indtil 1875
 +
under navnet “Brandforsikringsanordningen for alle købstæder i Danmark”.
 +
 +
I 1872 opstod desuden muligheden for en frivillig statslig forsikringsordning for
 +
alle landejendomme uden for købstæderne. Denne forsikringsordning kom
 +
sidenhen til at omfatte næsten alle landejendomme uden for købstæderne.
 +
 
 +
Omkring 1875 forsvandt statens indblanding i brandforsikringen. Den hidtidige
 +
brandforsikringsordning skiftede navn til “Købstædernes almindelige
 +
Brandforsikring”.
 +
 +
 +
 +
'''4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet.'''
 +
 +
Første gang Helsingør sættes i forbindelse med aktive lokale
 +
forsikringsselskaber eller agenter/assurandører er i starten af 1900-tallet.
 +
Man må tro, at der før den tid var borgere, som på vegne af nogle få eksisterende /forsikringsselskaber i kommunen tilbød at tegne forsikringer og med dem forsikre værdifulde ting og sager - herunder forsikre huse og andre bygninger modbrand.
 +
 +
Den gang - og i efterfølgende årtier - var udviklingen af forsikringer en slags
 +
handelsvare, noget som også nogle af kommunens prominente sagførere,
 +
forretningsfolk og lignende tog sig af ved siden af deres andre daglige forretninger.
 +
 +
I årene efter 2. verdenskrig kom der rigtig gang i antallet af lokale agenturer og mindre lokale forsikringsselskaber Op gennem 1920erne, 1930erne og de efterfølgende år kom flere forsikringsselskaber til og der kom også flere nye forsikringstilbud.
 +
 +
En gennemgang af en del af udgaverne af Vejviseren for Helsingør viser, at  flere nye selskaber dukkede op i Helsingørs gadebillede. Næsten alle var lokale
 +
afdelinger og kontorer af landsdækkende forsikringsselskaber. (årstallet refererer til årgangen af Vejviseren. Selskaberne kan godt have været aktive andre år).
 +
 +
* [[[Alka]]] Forsikring. 1952, 1960, 1970, 1980, 1990.
 +
* Almindelig Brandforsikring af 1792. 1970. 1980.
 +
* Andels-Anstalten Tryg. 1960.1970. Se også Tryg Forsikring.
 +
* Arbejdernes Brandforsikring. 1960.
 +
* ejdsgivernes Ulykkesforsikring. 1934, 1946, 1954, 1970. Se Topsikring.
 +
* Auto-Lloyd. 1954, 1960, 1967.
 +
* Baltica. Assurance-Selskab1936, 1954, 1960,1970.
 +
* Borgen Forsikring. 1980, 1985. Se også Guardian og Winterthur.
 +
* Codan Forsikringsselskab. 1948, 1954, 1958, 1960, 1975, 1989.
 +
* Danmark. Det gensidige Forsikringsselskab. 1936, 1954, 1960, 1970.
 +
* Dannebrog. Forsikring. 1950, 1960.
 +
* Dansk Bygningsassurance. 1954,1960.
 +
* Dansk Folkeforsikring. 1942, 1960, 1970.
 +
* Dansk Kautionsforsikring. 1960, 1967. Se også Auto-Lloyd og Danske Lloyd.
 +
* Danske Lloyd. Se også Auto-Lloyd og Dansk Kautionsforsikring.
 +
* Dansk Søassurance. 1985. Se også Hafnia.
 +
* Dansk Spareselskab. 1954, 1970.
 +
* Danske Phønix.1936, 1954. Se også Hafnia.
 +
* Fjerde Sø Forsikring. 1985.
 +
* Forsikrings-Compagniet for Kongeriget Danmark. 1973. Se også Codan.
 +
* Fremtiden. 1954, 1960.
 +
* Guardian. Brandforsikring. 1910,1916. Se også Borgen og Winterthur.
 +
* Grøn & Wicke. 1954.
 +
* Guldsmedefagets Forsikring. 1954, 1960.
 +
* Hafnia Forsikring. 1912, 1936, 1954,1960, 1970, 1980, Se også Hånd i Hånd.
 +
* Hånd i Hånd Forsikring. 1935, 1953, 1960, 1980.  Se også Hafnia.
 +
* Kgl. Brand/Kgl. Octr. Brandassurance-selskab.1910, 1916, 1936, 1944, 1985.
 +
* Købstædernes Alm. Brand. 1936, 1958, 1976, 1980, 1985.
 +
* Livs-, Syge- og Uheldsforsikringsselskabet Tryg. 1910, 1916
 +
* London. Forsikringsselskab. 1936.
 +
* Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring. 1960, 1970.
 +
* National Forsikring. 1954, 1960, 1970.
 +
* Norden Forsikring. 1931, 1970.
 +
* Nordeuropa Forsikring. 1954, 1970, 1980.  Se også Utrecht Forsikring.
 +
* Nordisk Brand/Nordisk Brandforsikring. 1918, 1954, 1960, 1966.
 +
* Nordisk Liv og Ulykke/Nordisk Livs-, Ulykke- og Brandforsikring. 1954-1960.
 +
* Nordlyset. 1967, 1985, 1995.
 +
* Nordstjernen Livsforsikringsselskab. 1910, 1918.
 +
* Normania. 1958, 1989.
 +
* Ny Dansk Brandforsikring. 1910, 1916.
 +
* Royal Exchange. Uheldsforsikringsselskab. 1910, 1918.
 +
* Skandinavia Forsikring. 1947, 1970.
 +
* Skjold,  Forsikringsselskabet. 1936, 1954.
 +
* Statsanstalten for Livsforsikring. 1936, 1954, 1960, 1970, 1980, 1985.
 +
* Terra Forsikring. 1946, 1954, 1960.
 +
* Thule Livsforsikring. 1936.
 +
* TopDanmark. 1980, 1990, 2000.
 +
* Topsikring. 1975, 1985.
 +
* Trekroner. 1953, 1960.
 +
* Tryg Forsikring. 1960, 1975, 1985,1995, 2001,
 +
* Udflytternes Brandforsikring. 1960.
 +
* Urania. 1954,1960.
 +
* Utrecht Livsforsikring mv. 1980,1985.
 +
* Winterthur. Uheldsforsikringsselskab. 1910, 1916. Se Borgen og Gaurdian.
 +
* Østifternes Brandforsikring. 1970, 1975.
 +
 +
Selv om der formentlig gennem tiderne har været mange kendte og ukendte
 +
sammenlægninger af forsikringsselskaber, tog det rigtig fart i begyndelsen af
 +
1970erne. Men det vil være helt uoverskueligt at beskrive de mange sammenlægninger, som de kom til udtryk i Helsingør.
 +
 +
 
 +
'''5 Kilder:'''
 +
 +
- Vrejviser for Helsingør - forskellige årgange.
 +
- Forsikringsportalen.dk
 +
- Forsikringogpension.dk
 +
- Wikipedia.dk
 +
 +
[[Kategori: Forsikring]]

Nuværende version fra 6. maj 2020, 18:20

Forsikringsselskaber i Helsingør - i 1900-tallet


1 Indledning.

2 Hvad er forsikring.

3 Da det startede.

4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet.

5 Kildehenvisninger.


1. Indledning.

Der har været mange forsikringsselskaber repræsenteret i Helsingør kommune gennem årene. Vi har ikke medtaget [Tikøb kommune] i denne artikel selv om den i 1970 blev lagt sammen med Helsingør. Vi henviser til [Tikobkommune.dk]

Oplysningerne i artiklen her er i et vist omfang registreret på grundlag af Vejviser for Helsingør kommune. Det er imidlertid ikke let at overskue hele feltet, fordi mange af forsikringsselskaberne sidenhen er fusioneret og kommet til at hedde noget andet.

Det er imidlertid meget betegnende for forsikringsområdet, at de lokale agenturer for selskaberne brugte den geografiske beskrivelse Helsingør og Omegn. Det var gældende for både selskaberne og borgerne, at begrebet Omegn dækkede Tikøb kommune.

Hvis du har andre eller supplerende oplysninger, vil vi meget gerne, hvis du vil sende dem til fakta@helsbib.dk Så vil vi tage dem med i den løbende redigering af artiklen.


2 Hvad er forsikring?

Forsikring er en form for risikodækning, hvor man som forbruger kan købe beskyttelse og sikre sig imod stort set alle former for risiko ved uheld, tab, brand, ulykker mv.

Når man tegner en forsikring køber man en ydelse af et forsikringsselskab, som i forhold til din betaling garanterer at dække dig for økonomiske tab.

Stort set alt kan forsikres. Det har formentlig også været tilfældet i Helsingør Kommune. Nedenfor kan du se en, hvilke forsikringsområder, der har eksisteret - og for de flestes vedkommende fortsat findes:

 • Ansvarsforsikring,
 • Begravelsesforsikring,
 • estyrelsesansvarsforsikring,
 • Bilforsikring,
 • Byggeforsikring,
 • Bygningsbrandforsikring,
 • Bådforsikring.
 • Børneforsikring.
 • Elektronikforsikring,
 • Familieforsikring,
 • Kutter (fiske) forsikring.
 • Hundeforsikring.
 • Husforsikring,
 • Høsttabsforsikring,
 • Indboforsikring,
 • Kreditforsikring,
 • Livsforsikring,
 • Pensionsforsikring,
 • Rejseforsikring,
 • Retshjælpsforsikring,
 • Skibsforsikring,
 • Sundhedsforsikring,
 • Ulykkesforsikring,

- og flere andre.....


3 Da det startede.

Oprindelig opstod tanken om forsikring i det antikke Grækenland og Rom. Her begyndte mange købmænd at tilbyde en del af deres fortjeneste mod en sikker transport for deres varer. I Danmark var det dog ikke transporten, der var fokus på i første omgang – men derimod bygningsbrandforsikringen.

1931 blev Københavns Brandforsikring – det første danske forsikringsselskab - stiftet. At det netop var brandforsikringen, der banede vejen for forsikringsmarkedet i Danmark, skyldes den store brand i København i 1728. Formålet med brandforsikringen var at forhindre, at byen skulle genopleve de økonomiske problemer, som branden havde medført for byen. Derefter gik det stille og roligt fremad med forsikringsbranchens indtog i Danmark.

Den første brandforsikring blev stiftet i 1731 for en gård på Amagertorv 4 i København. I 1761 blev brandforsikring for bygninger gjort lovpligtig for alle ejendomme i Danmarks købstæder. Den forsikringsform fortsatte indtil 1875 under navnet “Brandforsikringsanordningen for alle købstæder i Danmark”.

I 1872 opstod desuden muligheden for en frivillig statslig forsikringsordning for alle landejendomme uden for købstæderne. Denne forsikringsordning kom sidenhen til at omfatte næsten alle landejendomme uden for købstæderne.

Omkring 1875 forsvandt statens indblanding i brandforsikringen. Den hidtidige brandforsikringsordning skiftede navn til “Købstædernes almindelige Brandforsikring”.


4 Forsikringernes udvikling i Helsingør kommune i 1900-tallet.

Første gang Helsingør sættes i forbindelse med aktive lokale forsikringsselskaber eller agenter/assurandører er i starten af 1900-tallet. Man må tro, at der før den tid var borgere, som på vegne af nogle få eksisterende /forsikringsselskaber i kommunen tilbød at tegne forsikringer og med dem forsikre værdifulde ting og sager - herunder forsikre huse og andre bygninger modbrand.

Den gang - og i efterfølgende årtier - var udviklingen af forsikringer en slags handelsvare, noget som også nogle af kommunens prominente sagførere, forretningsfolk og lignende tog sig af ved siden af deres andre daglige forretninger.

I årene efter 2. verdenskrig kom der rigtig gang i antallet af lokale agenturer og mindre lokale forsikringsselskaber Op gennem 1920erne, 1930erne og de efterfølgende år kom flere forsikringsselskaber til og der kom også flere nye forsikringstilbud.

En gennemgang af en del af udgaverne af Vejviseren for Helsingør viser, at flere nye selskaber dukkede op i Helsingørs gadebillede. Næsten alle var lokale afdelinger og kontorer af landsdækkende forsikringsselskaber. (årstallet refererer til årgangen af Vejviseren. Selskaberne kan godt have været aktive andre år).

 • [[[Alka]]] Forsikring. 1952, 1960, 1970, 1980, 1990.
 • Almindelig Brandforsikring af 1792. 1970. 1980.
 • Andels-Anstalten Tryg. 1960.1970. Se også Tryg Forsikring.
 • Arbejdernes Brandforsikring. 1960.
 • ejdsgivernes Ulykkesforsikring. 1934, 1946, 1954, 1970. Se Topsikring.
 • Auto-Lloyd. 1954, 1960, 1967.
 • Baltica. Assurance-Selskab1936, 1954, 1960,1970.
 • Borgen Forsikring. 1980, 1985. Se også Guardian og Winterthur.
 • Codan Forsikringsselskab. 1948, 1954, 1958, 1960, 1975, 1989.
 • Danmark. Det gensidige Forsikringsselskab. 1936, 1954, 1960, 1970.
 • Dannebrog. Forsikring. 1950, 1960.
 • Dansk Bygningsassurance. 1954,1960.
 • Dansk Folkeforsikring. 1942, 1960, 1970.
 • Dansk Kautionsforsikring. 1960, 1967. Se også Auto-Lloyd og Danske Lloyd.
 • Danske Lloyd. Se også Auto-Lloyd og Dansk Kautionsforsikring.
 • Dansk Søassurance. 1985. Se også Hafnia.
 • Dansk Spareselskab. 1954, 1970.
 • Danske Phønix.1936, 1954. Se også Hafnia.
 • Fjerde Sø Forsikring. 1985.
 • Forsikrings-Compagniet for Kongeriget Danmark. 1973. Se også Codan.
 • Fremtiden. 1954, 1960.
 • Guardian. Brandforsikring. 1910,1916. Se også Borgen og Winterthur.
 • Grøn & Wicke. 1954.
 • Guldsmedefagets Forsikring. 1954, 1960.
 • Hafnia Forsikring. 1912, 1936, 1954,1960, 1970, 1980, Se også Hånd i Hånd.
 • Hånd i Hånd Forsikring. 1935, 1953, 1960, 1980. Se også Hafnia.
 • Kgl. Brand/Kgl. Octr. Brandassurance-selskab.1910, 1916, 1936, 1944, 1985.
 • Købstædernes Alm. Brand. 1936, 1958, 1976, 1980, 1985.
 • Livs-, Syge- og Uheldsforsikringsselskabet Tryg. 1910, 1916
 • London. Forsikringsselskab. 1936.
 • Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring. 1960, 1970.
 • National Forsikring. 1954, 1960, 1970.
 • Norden Forsikring. 1931, 1970.
 • Nordeuropa Forsikring. 1954, 1970, 1980. Se også Utrecht Forsikring.
 • Nordisk Brand/Nordisk Brandforsikring. 1918, 1954, 1960, 1966.
 • Nordisk Liv og Ulykke/Nordisk Livs-, Ulykke- og Brandforsikring. 1954-1960.
 • Nordlyset. 1967, 1985, 1995.
 • Nordstjernen Livsforsikringsselskab. 1910, 1918.
 • Normania. 1958, 1989.
 • Ny Dansk Brandforsikring. 1910, 1916.
 • Royal Exchange. Uheldsforsikringsselskab. 1910, 1918.
 • Skandinavia Forsikring. 1947, 1970.
 • Skjold, Forsikringsselskabet. 1936, 1954.
 • Statsanstalten for Livsforsikring. 1936, 1954, 1960, 1970, 1980, 1985.
 • Terra Forsikring. 1946, 1954, 1960.
 • Thule Livsforsikring. 1936.
 • TopDanmark. 1980, 1990, 2000.
 • Topsikring. 1975, 1985.
 • Trekroner. 1953, 1960.
 • Tryg Forsikring. 1960, 1975, 1985,1995, 2001,
 • Udflytternes Brandforsikring. 1960.
 • Urania. 1954,1960.
 • Utrecht Livsforsikring mv. 1980,1985.
 • Winterthur. Uheldsforsikringsselskab. 1910, 1916. Se Borgen og Gaurdian.
 • Østifternes Brandforsikring. 1970, 1975.

Selv om der formentlig gennem tiderne har været mange kendte og ukendte sammenlægninger af forsikringsselskaber, tog det rigtig fart i begyndelsen af 1970erne. Men det vil være helt uoverskueligt at beskrive de mange sammenlægninger, som de kom til udtryk i Helsingør.


5 Kilder:

- Vrejviser for Helsingør - forskellige årgange. - Forsikringsportalen.dk - Forsikringogpension.dk - Wikipedia.dk