Flynderborg

Version fra 6. maj 2008, 11:46 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Flynderborg er den ældste kendte befæstning i Helsingør, et tidligt middelalderligt borganlæg formentlig af motte-typen beliggende umiddelbart syd for middelalderbyen, på toppen af det højdedrag, der i dag gennemskæres henholdsvis af Flynderborgvej og Kystbanen. Der er sikkert tale om det samme fæstningsanlæg, som i flere ældre lybske kilder også benævnes "Helsingørs Hus" (jvf. Koldinghus m.fl.). På adskillige ældre kort er det da forlængst nedbrudte fæstningsværk benævnt Borrevold (Borgvold) - et navn, der også er brugt andre steder i landet som betegnelse for et gammelt borganlæg, som nok forlængst var sløjfet, men endnu ikke helt forsvundet ud af folks bevidsthed. Senere har den markante, kunstigt anlagte borgbanke også haft betegnelsen "Valdemarsbakken". Fra 1800-tallets slutning eksisterer enkelte fotografier, der viser borgbanken, ligesom denne fremtræder tydeligt på adskillige ældre kort. Heraf fremgår også, at et par oprindelige damme - Borrevolds-dammene - har indgået i det samlede befæstningsanlæg, som har været af en ikke beskeden størrelse.

Flynderborgs historie afsluttes senest i starten af 1400-tallet, da Erik af Pommern beslutter at opføre sin nye fæstning "Krogen" på den yderste spids af den krumodde, som var dannet længere nordpå og som strakte sig ud fra den gamle kystskrænt. Flynderborgs betydning var dog allerede forinden aftaget kraftigt - simpelthen fordi borganlægget var blevet forældet efter skydevåbnenes fremkomst.

Ved anlæggelsen af Kystbanen i slutningen af 1800-tallet blev jernbanen ført tværs igennem Flynderborg-banken - uden at der ved den lejlighed blev foretaget nogen nærmere undersøgelse. Ved den lejlighed er de fleste spor af det gamle fæstningsværk sandsynligvis gået til. På stedet er der siden foretaget mindre udgravninger i flere omgange. Disse undersøgelser har afsløret...