Flynderborg

Version fra 5. maj 2008, 22:27 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Flynderborg er den ældste kendte befæstning i Helsingør, et tidligt middelalderligt borganlæg af motte-typen beliggende umiddelbart syd for middelalderbyen, på toppen af det højdedrag, der i dag gennemskæres henholdsvis af Flynderborgvej og Kystbanen. Der er formentlig tale om det samme fæstningsanlæg, som i ældre kilder også benævnes "Helsingørs Hus" (jvf. Koldinghus m.fl.). På adskillige ældre kort er det da forlængst nedbrudte fæstningsværk benævnt Borrevold - et navn, der også er brugt andre steder i landet som betegnelse for et gammelt borganlæg, som nok forlængst var sløjfet, men endnu ikke helt forsvundet ud af folks bevidsthed.

Flynderborgs historie afsluttes i starten af 1400-tallet, da Erik af Pommern beslutter at opføre sin nye fæstning "Krogen" på den yderste spids af den krumodde, som var dannet længere nordpå og som strakte sig ud fra den gamle kystskrænt. Flynderborgs betydning var dog allerede forinden aftaget kraftigt - esimpelthen fordi borganlægget var blevet forældet.

På stedet, hvor Flynderborg lå, er der foretaget mindre udgravninger i flere omgange. Disse undersøgelser har afsløret...