Flynderborg

Version fra 5. maj 2008, 22:18 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Flynderborg er den ældste kendte befæstning i Helsingør, et tidligt middelalderligt borganlæg af motte-typen beliggende umiddelbart syd for middelalderbyen, på toppen af det højdedrag, der i dag gennemskæres henholdsvis af Flynderborgvej og Kystbanen. Der er formentlig tale om det samme fæstningsanlæg, som i ældre kilder også benævnes "Helsingørs Hus" (jvf. Koldinghus m.fl.). På adskillige ældre kort er det da forlængst nedbrudte fæstningsværk benævnt Borrevold - et navn, der også er brugt andre steder i landet som betegnelse for et gammelt borganlæg, som nok forlængst var sløjfet, men endnu ikke helt forsvundet ud af folks bevidsthed.

På stedet, hvor Flynderborg lå, er der foretaget mindre udgravninger i flere omgange. Disse undersøgelser har afsløret...