Fil:SchancheA.jpg: Versionshistorik

Vis loglister for denne side

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 11. mar 2019, 12:41Merete Gotthardt (diskussion | bidrag). . (222 bytes) (+222 Bytes). . (Foto er gave fra Carsten Schanche, Norge, som er oldebarn af skibshandler Jallis Schanche. Schanche drev skibshandel indtil 1902, hvor apoteker Johannes Rink overtog lokalerne i Strandgade 77. Foto antagelig fra 1888-1890.)