Femhøje ved Horneby

Version fra 11. sep 2008, 00:34 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Femhøje er en samling oldtidshøje i Horneby Sand mellem 7. og 8. Tangvej, umiddelbart vest for kommunegrænsen. I dag er der kun 4 høje tilbage, 15-19 m i diameter og 2-2,5 m høje. Den østligste høj nærmest Strandvejen blev sløjfet efter 1942 i forbindelse med et vejarbejde. Oprindelig var der 7 høje mellem Krogvej og 8. Tangvej, hvorfor lokaliteten i midten af 1800-tallet havde navnet "Syvhøje" .

Udover denne højgruppe findes der endnu en højgruppe i Horneby Sand-området lige indenfor kommunegrænsen, nord for Strandvejen. Den ene høj ligger på den privatejede parcel Ndr. Strandvej 492, yderligere en høj ligger umiddelbart øst for 6. Tangvej og 2-3 høje mere ved kystbrinken lidt øst herfor, midt i en bevoksning af østrigsk fyr.

Ingen af højene er blevet grundigt undersøgt, men alle menes at stamme fra broncealderen.


Litteratur

Lars Bjørn Madsen: Nordkysten fra Helsingør til Munkerup. København 2003