Dysser i Klosterris Hegn

Version fra 14. apr 2008, 14:05 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)

I Klosterris Hegn findes flere bemærkelsesværdige oldtidsminder. I skovens østlige del, tæt op mod Hornbækvejen (indgang ved Borsholm Ledhus), ligger en meget ødelagt langdysse med målene 19 x 7 m. og ca. 2 m. høj. Der er 17 bevarede randsten, hvoraf 5 står på plads. De største af randstenene her er mere end 2 m. høje! I den sydvestlige ende af højen ses rester af et gravkammer, i højens modsatte ende spor af yderligere et helt bortgravet kammer. Langhøjen er registreret og fredet 1942.

Omkring 1 km. længere nordpå i skoven, 450 m. inde ad skovvejen fra Hornbækvej, ligger en ret ødelagt langdysse, registreret allerede 1884. Dyssen måler 16 x 10 m. og har enkelte randsten bevaret. I den ene ende findes et hul efter et bortfjernet gravkammer. Langdyssen, der ligger på en lille høj, er fredet 1942.

Godt 200 m. nordligere ligger et ganske seværdigt fritstående dyssekammer, resterne af en oprindelig runddysse, registreret allerede 1884 og fredet 1942. Dyssen er restaureret 1906 og bemærkelsesværdig først og fremmest på grund af dens kolossale overligger. Umiddelbart nord herfor er ud mod skovbrynet registreret to større stensamlinger, mulige rester af sløjfede megalitanlæg.

Helt mod nordvest i Klosterris Hegn er 1942 registreret en op mod 15 m. bred jordhøjning med store sten ved randen, også her mulige rester af en tidligere gravhøj. Fredning er sket 1966.

I den sydlige ende af skoven, ca. 200 m. nord for landevejen mod Havreholm og tæt op mod den øst-vestgående skovvej, er 1942 registreret en lav rundhøj på 12 m. i diameter som mulig rundhøj fra oldtid.

En tilsvarende 7 m. bred høj er 1982 registreret og fredet direkte i det sydlige skovdiges knæk midtvejs mellem Havreholm og Hornbækvej. Direkte sydøst herfor har denne høj direkte forbindelse med en større Højgruppe i Bøtterup.

2003 er få hundrede meter nordvest herfor registreret to mulige rester af oldtidshøje/megalitanlæg. Nærmere oplysning om disse mangler.