Damgaarden

Version fra 25. jan 2008, 12:51 af Ssn (diskussion | bidrag)

Klarererkontoret - Klik for større gengivelse
Damgaarden, som ligger tæt på Klostermosevej, er opført i 1850’erne, men næppe nogen af de oprindelige bygninger findes der rester af i dag. Gården bestod i 1867 af et stråtækt stuehus af stampet ler. Sidebygningen var derimod grundmuret og med et tag af delvis tegl og strå. Damgaardens jordtilliggende, matrikel nr. 48, var ikke stort, og det hørte som resten af overdrevsjorderne oprindelig til byen, som solgte disse i begyndelsen af det 19. århundrede. Hvorfor den hedder Damgaarden vides ikke, men navnet, der er et almindeligt gård-navn, kan meget passende have relateret til de mange småsøer og moser, som netop fandtes omkring gården.