Aalsgaarde

Version fra 5. dec 2008, 12:33 af 89.28.3.241 (diskussion)

Aalsgaarde.jpg
Aalsgaarde er et fiskerleje i Hellebæk Sogn ved Nordre Strandvej. Navnet Aalsgaarde (benævnt Aalsgaardtt 1613; Aalsgaard 1661) forklares ved sine to stavelser, idet »Aal« betyder noget smalt og langstrakt eller en dyb rende eller kløft. Således kan navnet henvise til enten kystskrænten eller til den rende, hvorigennem vejen Krogebakke i dag løber. Den anden stavelse »gaarde« ses i sin tidligste form som »skår« (1582: Aalskaar, og 1589: Alschaer), og det betyder ligeledes en kløft – et skår. Navnet må således hentyde til fiskelejet ved kløften i kystskrænten. Stednavnets forled udtales med kort åbent o - ligesom i Aalborg.

I 1681 blev Aalsgaarde beskrevet som et fiskerleje med 8 huse; i 1774 en gård og 27 huse.

deleteme