Østerbæk

Version fra 23. maj 2008, 20:17 af Kresten Tommerup (diskussion | bidrag)

Østerbæk er det ene af Hornbæk-egnens to større vandløb. Østerbæk har sit udspring i vådområderne ved Knudemose nordvest for Nygaard og løber i en stort set lige linie mod nordvest gennem Saunte Overdrev og syd om Saunte landsby, gennem Stenstrups jorder, hvorefter vandløbet svinger mod nord til udløb i Øresund mellem Hornbæk by og Hornbæk Plantage. På en del af strækningen danner Østerbæk skel mellem Sauntes og Horserøds ejerlav. På store dele af forløbet er Østerbæks forløb betinget af istidsformationen Horneby Ås.