Vinkelvænget

  • 3140 Ålsgårde
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Vejen har på et tidspunkt skiftet navn fra Vinkelvej til Vinkelvænget.
  • Se Vinkelvej