Vibevej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1952. I 1977 ændret til Vibevænget.
  • Vibe er en fugl.
  • Se Vibevænget.


  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.