Vestergaard

På matrikelkortet fra 1816 ses Vestergaards placering - markeret med nr. 4, gårdens matrikelnummer. Den oprindelige placering af Svinggaarden er markeret med nr. 3. Nr. 5 er Enggaarden og nr. 6 er Havegaard

Vestergaard i Borsholm blev også kaldt for Skippergaard, fordi ejeren fra 1819-43, Niels Hansen, blev kaldt "Niels Skipper". Gården lå vestligst i landsbyen, deraf navnet. Placeringen var mellem Enggaarden og Svinggaardens oprindelige placering - men alle bygninger er forlængst fjernet. Allerede på et kort fra 1857 ses kun en tilbageværende længe af den oprindeligt firelængede gård.

Gården blev i midten af 1800-tallet overtaget af Anders Pedersen, der senere også ejede Havegaard. Disse gårde blev derfor drevet sammen og senere helt sammenlagt. Endnu i starten af 1900-tallet blev gårdene dog handlet som om de var to forskellige, men den endelige nedlæggelse skete kort efter århundredeskiftet.