Ukendte høje i Stenstrup

I Stenstrup ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Rævehøjs Vang(!): Rævehøj (Reffuehøys Aas og Reffuehøys Liung).