Ukendte høje i Skibstrup

I Skibstrup ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Brovang: Stenlænge (Steenlenge Aas) og Hyrdesten/Hyrdehøj (Hyre Steens Aas).

Toelts Vang: Bregnehøj (Breine Høy Støcker) og Skrædderhøj (Skrædder Høys Aasen).

Nørre Vang: Kalvehøj (Kalle Høy) og Asserhøj (Aser Høy).

Toftejorder: Torshøj (Thorhøys Vang).