Ukendte høje i Saane

(Omdirigeret fra Ukendte høje i Såne)

I Saane ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Søvang: Ellehøj (Ellehøys Aas) og Tornehøj (Thornehøys Aas).

Kirkevang: Hyllehøj (Hyllehøys Aasen) og Flintehøj (Flintehøys Aasen).