Ukendte høje i Plejelt

I Plejelt ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Søvangen: Rishøj (Rishøys Aas) og Kernesten (Kiernesteens Aas).

Lille Vang: Store Sten (Store Steenager Aas).

Bougnevang: Mørkehøj (Mørkehøys Aas), Højbo (Heyboe Aas), Vejrhøj (Verrehøys Aas) og Brunhøj (Brunehøys Aas).