Ukendte høje i Jonstrup

I Jonstrup ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Smede Vang: Skelhøj (Skelshøys Aasen), Smedehøj (Smidehøys Aas) og Biehøj (Biehøys Aasen).

Søvang: Grønhøj (Grønhøys Aas), Ørehøj (Øresheyebacke Aas) og Havrehøj (Haurehøys Aas).

Kirkevang: Kroghøj (Kroghøys Agerne).

Endvidere Hestehøj (Hestehøys Liungen - nævnt under landsbyens tørvemoser)