Ukendte høje i Horserød

I Horserød ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Risvang: Bregnehøj (Breignehøys Aas - måske det samme som "Brændehøj"?).