Ukendte høje i Horneby

I Horneby ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Søvangen: Rævehøj (Reffhøys Aas).

Horneby Højvang(!).

Klosterris Vang: Kistedysse (Kiste Døs Aas) og Trillehøj (Trillehøys Aas).