Ukendte høje i Bistrup

I Bistrup ejerlav nævnes i Markbogen 1681 følgende lokale stednavne, som kan dække over endnu i dag ukendte og ikke-lokaliserede fortidsminder (gravhøje/stendysser m.v.):

Høye Vang(!): Stenhøj (Steen Høy).