Søren Kannes Vej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Vejen er opkaldt efter en bonde fra Grenå. Med fare for eget liv og gods red han i 1835 ud i havet udfor sin bopæl og reddede derved Hornbækskipperen Ole Jyde, som var stødt på grund.