Sølyst, Saane

Gården Sølyst i Saane er den eneste af landsbyens fire gårde, der ligger tilbage på dens oprindelige plads. De tre øvrige gårde er enten flyttet ud eller nedbrudt - og i dag ligger Sølyst tilbage som om det var en udflyttergård - helt uden anden bebyggelse lige i nærheden.

Den oprindelige fæstegård blev i 1794 solgt til selveje. Gården har dog ikke været en slægtsgård - tværtimod har ejerne været forskellige - flere endda med andet hovederhverv end landbrug.

Fra 1970'erne drev ægteparret Pettersson et omfattende fårehold på ejendommen - med de såkaldte Sånefår.