Rostgaardsvej

  • 3000 Helsaingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1898.
  • Opkaldt efter Hans Rostgaard (1625 1684). Amtsforvalter for Frederiksborg Amt og ejer af Krogerup.
  • Vejen har fået navn efter ridefoged på "Krogerup" i Humlebæk, Hans Rostgaard (1625 - 84), kendt fra svenskerkrigen. Skrivelse fra udvalget for Brolægnings- og vejvæsenet angående anbringelse af gade-Nr. på forskellige ejendomme. Udvalget for Brolægnings og vejvæsenet indstiller i skrivelse af 10. ds., under henvisning til Politivedtægtens § 54, at byrådet vedtager, at ejendommene ved Alleen (Grønnehavealleen), Rostgaardsvej, Grønnehavevej, Stenvinkelsvej, Møllebakken, Marienlyst Allee, Marienlyst Sideallee, Esromvej og Gurrevej, blive, at forsyne med nummer, i overensstemmelse med politimesterens vedlagte forslag i skrivelse af 7.s. m. Det overdroges Udvalget for Brolægnings- og vejvæsenet, på Byrådets vegne, i forbindelse med politimesteren at ordne denne sag.