Rørtangvejens købmandshandel

Forretningen på Rørtangvej (nu Klostermosevej) i 1950'erne. Til højre kiosken, der eksisterede allerede fra 1920'erne.

Købmandsforretningen i den såkaldte bazar-bygning på Rørtangvej (nu Klostermosevej) havde egentlig adresse på Strandvejen 244A, men da butikkens indgang var fra Rørtangvej opfattedes butikken som liggende her.

Forretningen blev startet i 1932 og eksisterede frem til 1960'erne. Efter den tid indrettedes en kendt og velrenommeret dametøjsforretning, "Anne Marie Kjoler" i lokalerne. Den lukkede i 2003 og derpå blev bygningen indrettet til boligformål.