Plejeltvej

  • 3100 Hornbæk/3230 Græsted


  • Vejen er oplistet i Ring Forlags Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Plejelt har i tidernes morgen heddet Plægi-holt og Plegholt.