Plejelt Købmandshandel

Plejelt købmandshandel fotograferet i 1959

I de bygninger, der oprindelig havde rummet Plejelt Kro, blev der engang i 1800-tallet indrettet høkerhandel - senere fra 1883 var der købmandshandel i bygningerne. Købmand Petersen døde i 1914, men forretningen fortsattes først af enken, senere - omkring 1930 - af svigersønnen Karl Hagan. Han fortsatte forretningen frem til starten af 1960'erne, hvor butikken lukkede. Kort efter åbnedes en ny købmandsbutik på Langevadgaard - drevet af Lilli og Poul Svendsen.