Peter Willemoes Vej

  • 3000 Helsingør
  • Vejen er opkaldt efter Peter Willemoes (1783-1808) dansk søofficer. Han opnåede ry for sin tapre indsats som flådebatterichef under slaget på Københavns Red 1801. Peter Willemoes faldt 1808 i slaget ved Sjællands Odde.

På Helsingør Byråds møde den 22/9 1924 vedtog man dels en række ændringer af allerede eksisterende vejnavne dels en lang række nye vej- og gadenavne. Der skulle udarbejdes et folkeregister, hvorfor det var nødvendigt med navn på alle veje, hvor der var opført bygninger eller ville blive det. På mødet blev det bl.a. besluttet at omdøbe L. Muncks Vej til Willemoesvej.

På mødet d. 16/5 1977 besluttede byrådet imidlertid, at Willemoesvej i Helsingør skulle ændre navn til Peter Willemoes Vej. Vejen er nabovej til Niels Juels Vej og Peder Skrams Vej og man kan se i Teknisk Udvalgs annonce vedr. ændring af vejnavne i Helsingør Dagblad d. 28/2 1977, at man overvejede at omdøbe vejen til Adelersvej (opkaldt efter den danske admiral Cort Adeler (1622-1675), men man foretrak altså, at holde sig til Willemoes og så bare sætte Peter foran for at adskille vejen fra Willemoesvej i Hornbæk.

  • Se L. Muncks Vej
  • Se Willemoesvej


Kilder

Uddrag af Helsingør byråds forhandlinger. 22/9 1924. Side 18 samt Referat af møde i byrådet. 16/5 1977

Helsingør Dagblad. 16/9 1924