Parallelvej

  • 3070 Snekkersten
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd
  • Parallelvej, anlagt før 1905, var en sort jordvej i begyndelsen af århundredet erindrer Elisabeth Urup maj 2003.


  • Parallelvej i Kvistgård er ændret til Munkesøvej
  • Se Munkesøvej