Orkanen 2.-3. oktober 1852

Natten mellem lørdag og søndag den 2.-3. oktober hærgede en voldsom orkan det mellemste Europa, og den havde i det sydlige Kattegat katastrofale følger. Værst ramt blev befolkningen i Lynæs og Torup, idet 22 både derfra var på sildefiskeri ved Nakkehoved. Af disse forliste ni både totalt, og 39 mand, i stort omfang familieforsørgere, mistede livet.

Også i Helsingør mærkedes følgerne af orkanen, omend ikke så voldsomt som i Lynæs og Torup. Adskillige af de skibe, som befandt sig i det sydlige Kattegat og Øresund, led alvorlig skade, så bugserdamperne Uffo og Hertha var fuldt beskæftigede de kommende dage.

Helsingørs Avis berettede den 4. oktober, at der var indbragt i alt ni skibe til Helsingør havn og yderligere to skibe blev indbragt den 4. oktober. Skibene havde lidt store skader. Den engelske skonnert Margaret var indbragt uden master til Helsingør Havn. Det samme gjaldt den norske brig "Fritorn", som var på vej fra Härnosand til Guernsey med tømmer. Den svenske skonnert "Carl" , som sejlede tømmer fra Sundsvall til England havde brækket spil. Skonnerten "Anna" fra Rostock, som sejlede sild, havde mistet bovspryd, stænger og sejl. Den engelske brig "Bentley", som sejlede fra Hull til Pernau med salt, havde mistet anker og kjætting (kæde). Andre skibe var blevet påsejlet og slået læk. Helsingørs Avis skrev den 6. oktober, at der den 4. oktober yderligere var indbragt en norsk fregat "Nicolaj Jean", hvis ankre var uklare. Den sejlede trælast fra Härnosand til Barcelona. Endelig måtte Uffo den 5. oktober bugsere en dansk skonnert "Alvina" til København. Skibet havde ligget på reden ved Helsingør under orkanen, men havde været nødt til at kappe sine master. På den svenske kyst var der ligeledes et stort antal forlis som følge af orkanen.

Indsamling

Der var overalt stor medfølelse med orkanens ofre, og der blev landet over foranstaltet indsamlinger til de efterladte. Allerede den 4. oktober bragte Helsingørs Avis på forsiden et stort indlæg, hvori der med særlig nævnelse af de forliste fiskere fra Lynæs tages initiativ til en indsamling blandt Helsingørs borgere. Initiativtagerne og underskriverne var W. Crone, C.F. Bache, Grüner og U.C. Marcussen. Hver af dem tilbød at tage imod bidrag, og det blev lovet, at resultatet af indsamlingen løbende ville blive offentliggjort i avisen. Initiativet blev overmåde godt modtaget. Høj og lav i byen gav, hvad de havde mulighed for. Allerede den 6. oktober var der indsamlet 568 rigsdaler. Crone skænkede selv 10 rbd, Grüner 5 rbd og Marcussen 10 rbd. Baches bidrag nævnes forbavsende nok ikke på noget tidspunkt. Helsingør Færgelaug bidrog med 50 rbd. De fleste øvrige bidrag var på 1-3 rbd. Den 7. oktober var der indkommet i alt 660 rbd, herunder "Anonymt med posten fra Kjøbenhavn 5 Rbd". Den 9. oktober var beløbet blevet til 949 rbd., og den 11. oktober til 1256 rbd, heraf var der 50 rbd. fra "en ubenævnt i Skjelskjør".Den 13.10 meddeles bl.a., at samtlige skibstømmermænd på Løves og Barfoeds værfter havde indbetalt 27 rbd., og det samlede beløb var nu 1327 rbd.. Den 23. oktober omtales, at en lille dreng har givet 2 rbd.. Den 23. oktober er sidste gang, indsamlingen omtales. Da sluttede man med et samlet beløb på 2631 rdb. 43 Sk., et ganske smukt resultat, som kunne være med til at hjælpe de mange enker og faderløse børn i Lynæs og Torup videre.

Helsingørs avis 4. oktober 1852

Auktioner

Allerede få dage efter orkanen ses i avisen de første annonceringer af auktioner over de forliste skibe og deres gods. Det var primært i Sverige, auktionerne fandt sted. Annoncerne giver et godt indblik i de varer, skibene sejlede med. 9. oktober blev der på vegne af Lloydsagenten annonceret en auktion, som skulle finde sted i Höganäs fredag den 15. Auktionen angik den danske brig Skjold. Af løsøre nævnes et skibsanker og 15 favne kæde samt noget mere eller mindre vandskadet gods: omkring 300 kasser citroner, 720 fjerdinger grønne vindruer, 100 kurve meloner, 224 hel-, 31 halv- og 57 kvarte kasser konfektrosiner samt noget Malagavin og en fustage olie (formodentlig olivenolie).


Litteratur

Helsingørs Avis oktober 1852

Søren Jessen: 160-året for stormkatastrofen den 2. til 3. oktober 1852. (Jul i Hundested, årg. 18, 2012) H.C. Terslin: Orkanen 2.-3- oktober 1852. ("Fra det gamle Gilleleje" 1952)