Odinshøj

Odinshøj (41 m.o.h.) et af de højeste punkter på kystskrænten mellem Helsingør og Hornbæk. Den blev navngivet i 1770'erne af ejeren af Kronborg Geværfabrik, Heinrich Ernst Schimmelmann og hans hustru Emilie og har siden været et yndet udsigtspunkt og i sin tid en af Nordkystens store attraktioner. Odinshøj blev beplantet og indhegnet af Schimmelmann, der antagelig også lod rejse en stor, nu forsvunden, mindesten på højen i form af en klassicistisk stele. Under englandskrigene i begyndelsen af det 19. århundrede blev Odinshøj basis for en telefrafstation. Odinshøj er i dag fredet.

Litteratur

Lars Bjørn Madsen: Nordkysten - fra Helsingør til Munkerup: mennesker og huse. Cicero, 2003.