Nordsjælland


"Nordsjælland" er grundlagt som dagblad i 1895. I 1935 blev bladet slået sammen med Helsingør Avis, hvis oplags størrelse gjorde det umuligt at videreføre bladet.

Omkring 1965 var Nordsjælland blot én ud af i alt fem lokale dagblade i Helsingør, som byens borgere kunne vælge imellem. Der var Helsingør Dagblad for de radikale, Helsingørs Avis og Nordsjælland for de konservative, Helsingør Social-Demokrat og for venstres tilhængere Frederiksborg Amtsavis.

Efter anden verdenskrig led mange aviser bladdøden, og de fem aviser i Helsingør gik ikke udenom. De eneste to overlevende var Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amtsavis, som udviklede sig med nye tekniske og journalistiske normer ind i det moderne informationssamfund.

I 1962 blev "Nordsjælland" omlagt til "Lokalavisen Nordsjælland". Det blev omdannet til et ugeblad, der blev - og fortsat bliver -gratis delt ud til borgerne i Helsingør Kommune og Humlebækområdet.